Dobro došli

„Izgledaš srećno“, rekao mi je kada smo se sreli nakon četiri godine. Bio je to najlepši kompliment koji je u tom momentu mogao da mi udeli. Posebno me je radovalo što on u tom trenutku nije znao da sam počela da se bavim upravo istraživanjem SREĆE.